Delen

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Hubertus – Genhout viert zijn 85-jarig jubileum

dinsdag 31 oktober 2017

Even terug in de tijd. In 1932 is in Genhout een nieuwe parochie opgericht en de heer Ton Smeets, hoofd (directeur zouden we nu zeggen!) van de lagere school heeft de leiding over het mannenkoor. Een aantal zangers heeft namelijk besloten een Kerkelijk Zangkoor op te richten. Het eerste "officiële" optreden door het koor vindt plaats tijdens de eerste zondag van de advent op 27 november 1932 in de noodkerk van Genhout. Deze noodkerk stond op de plaats waar nu de O.B.S. De Kring (voorheen de Hubertusschool!) is gelegen. En - zoals gebruikelijk voor die tijd – waren het de Gregoriaanse vaste gezangen waarnaar de kerkgangers konden luisteren. Vijf jaar later (1937) is de bouw van de Hubertuskerk gereed en vanaf dan worden de diensten in deze kerk door het koor opgeluisterd.

In 1940 wordt een knapenkoor opgericht door de heer Math Urlings (een onderwijzer in Genhout). Hierdoor was de toekomst voor het mannenkoor verzekerd, want het gaf kansen voor mogelijke "aanwas"!

foto genhout 1.png

In 1962 is er een dameskoor en wordt er voorzichtig gesproken over samenvoeging met het mannenkoor. Dames werden tot die tijd alleen toegelaten tot het kerkkoor voor de uitvoeringen bij “hoge kerkelijke feesten”! Op de jaarvergadering van 24 maart 1963 wordt dit besproken. Eerst moet nog een misverstand uit de wereld worden geholpen: men veronderstelde dat kinderen van de 5e en 6e klas werden bedoeld, maar de directeur gaf aan dat hij echt aan “dames” van 14 tot + 20 jaar dacht. De vergadering ging unaniem akkoord met de oprichting van een dameskoor.

Vervolgens gaat het dan toch nog snel; in de notulen van 10 september 1963 staat vermeld dat – na goedvinden door de voorzitter – dames zullen worden aangenomen. De voorzitter in kwestie was Pastoor Lippertz, want – en dat is nog steeds zo – de pastoor in onze parochie was ook voorzitter van het kerkkoor. Overigens zij nog het vermeld dat reeds in de tijd dat Pastoor Hutschenmakers voorzitter was men wilde overgaan tot het oprichten van een dameskoor. Hij was er wel een voorstander van, maar raadde aan nog even te wachten om zijn opvolger niet voor een voldongen feit te plaatsen.  De nieuwe pastoor ging akkoord en het Gemengd Kerkelijke Zangkoor Sint Hubertus was “geboren”.

Een koor functioneert goed onder de bezielende leiding van een dirigent. In de loop der jaren hebben wij dit ook ondervonden en danken derhalve de dirigenten, die ons koor “onder handen hebben gehad”, t.w. Ton Smeets, Math Urlings, Jo Bruls, Ton Clemens, Hub Vanhauten, Pastoor van Oss, Dhr. Jacobs, John Gerits, Paul Voncken, Isi van de Wal, Irene Elie-Pinkaers, Jacqueline Bartels, Marco Gerits en onze huidige dirigent Martin Raaphorst.

Ook de begeleidende organisten moeten hierbij niet vergeten worden: t.w. Jos Stassen, Eugène Stassen, Paul Voncken, Paul Goessens, Paul Stassen en May Bemelmans.

Ons repertoire (we zijn immers een kerkelijk zangkoor) bestaat voor een groot deel uit muziek die past bij eucharistievieringen. Dit zijn niet alleen de “gewone” H. Missen, maar ook uitvaartdiensten, huwelijksmissen, missen ter gelegenheid van een jubileum, optreden in o.a. Orbis Glana en zelfs de aangepaste H. Mis bij de Genhouter Carnaval. En u raad het al, we zingen niet alleen de Gregoriaanse gezangen, maar ook Duitse, Franse, Engelse (waaronder gospelmuziek) en uiteraard Nederlandse liederen. Tot slot zij opgemerkt dat wij ook een aantal dialectliederen uitvoeren. Overigens worden de Gregoriaanse gezangen voor een niet onbelangrijk deel uitgevoerd door de Schola Gregoriaans; een aantal heren uit ons koor o.l.v. Paul Stassen.

Tijdens de viering op zondag, 26 november 2017 worden naast de festiviteiten m.b.t. ons jubileum ook een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Zo vieren Corrie Bos-Bakker, Victoire Bruls-Corten, Victorine Jacobs-Florakx en Marij Slangen-Romans hun 25-jarig jubileum. Miet Vroomen-Gorissen en Frans Bus zijn al 40 jaar lid. Dan de nestor van de vereniging, Gerard Dreessen, is 50 jaar lid (en is nog steeds een trouw bezoeker van de repetitie, waarbij hij niets aan de aandacht laat ontsnappen). Tot slot – waarschijnlijk een uitzondering in de huidige tijd – wordt Jo Stassen onderscheiden met zijn 65-jarig jubileum.

’s Middags is de receptie in gemeenschapshuis ’t Trefpunt Oos Dörp van 14.00 uur tot 15.30 uur gevolgd door een gezellig samenzijn van leden en jubilarissen.

Wat betreft de toekomst – en dat telt niet alleen voor ons koor – zien we toch moeilijke tijden. Het ledenaantal (+ 35) is nog steeds behoorlijk, maar de gemiddelde leeftijd is toch een stuk in de 70! Toch gaan we met de tijd mee en gebruiken o.a. facebook en hebben een eigen website, waar u onze verrichtingen kunt volgen.

foto genhout 2.png

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wij informeren u periodiek middels onze nieuwsbrief