Delen

Historische boerderijen en gebouwen

Kelmond
Kelmonderhof (1618): een karakteristiek voorbeeld van de destijds gebruikelijke baksteenarchitectuur, met hoekblokken en horizontale banden van mergel en tussendorpelvensters in hardsteen en met geblokte zijpanden; zg. Maaslandse Renaissance. Losstaand een prachtig gerestaureerd 17e-eeuws bakhuis.

Genhout
Benedenste Hoeve van Printhagen (1744):
Deze is opgetrokken om twee binnenplaatsen. De in vakwerk opgetrokken tussenvleugel is echter gedeeltelijk in baksteen vernieuwd. Aan de buitenzijde heeft deze vleugel thans een in- en uitgezwenkte topgevel met afdekkingen, dubbele speklagen en hoekblokken van mergel en in de top een hoekanker en een steen met omrankt jaartal 1744. Verder is ook hier een van de zeldzame fraaie bakovengebouwtjes te zien.

Bovenste Hoeve van Printhagen (1806)
Deze bestaat uit drie losse gebouwen om een ruime binnenplaats. Behoudens een glad hardstenen kruiskozijn en een geprofileerde mergelstenen daklijst wijst alles op het begin van de 19e eeuw. Te weten: rechtsafgedekte vensters en ingangen in hardsteen, segmentboog-vensters in mergel, enkele elliptische vensters in mergel, waarvan één voorzien is van een geschilderd jaartal 1806. Inwendig moerbalkzolderingen en een houten schoorsteenmantel.

Geverik
Geverikerhof ofwel Hoeve Corten:
Hoeve met herenhuis. De jaartalankers boven de poort (1782) zijn wat misleidend. Zij hebben alleen betrekking op het bouwjaar van de poorttussenbouw. Wij mogen echter aannemen dat deze hoeve Geverik al vóór 1663 bestond, zij het nog niet geheel in alle onderdelen zoals nu na allerlei verbouwingen. Dit blijkens een stuk uit de Franse bezettingstijd, gedateerd 1663.
Een niet zo bekende hoeve in Geverik-Beek is gelegen aan de Veenweg. De Sluitsteen boven de al wat scheefgezakte mergelstenen poort geeft ons het jaartal 1686. Afgezien van de oude (behouden gebleven) voorgevel, is het woonhuis in 1947 bij een ingrijpende verbouwing goeddeels vernieuwd

Beek
Huize Genbroek (1656):
werd in de 17e eeuw oorspronkelijk als boerderij gebouwd rond een binnenhof. Pas twee eeuwen later werd de hoeve tot een statig herenhuis omgebouwd. Het heeft segmentboogvensters in Naams steen. Op het herenhuis staat een dakruiter met twee poorten voorzien van sluitstenen uit 1656.

Ten noorden van het kasteel staat een voormalige watermolen. Landgoed en heemhuis Genbroek (18,5 ha.) werden in 1991 door de gemeente Beek aangekocht. Het landgoed, zijnde een beschermd natuurgebied, is voor extensieve (bescheiden) recreatie opengesteld. Het herenhuis alsmede de voormalige watermolen zijn verbouwd tot appartementen.

Spaubeek
Huis St. Jansgeleen:
is gelegen op een vroeger omgracht terrein. Het rechthoekige uit mergel bestaande huis heeft twee verdiepingen, met een driepasfries aan de voorzijde en een alliantiewapen boven de ingang. De vensters zijn met mergelbanden omblokt. Boven de ingangspoort met valbrugsponning is een wapensteen uit 1571 herplaatst. De in 1961 uitgebrande gedeelten van de schuur en stallen zijn verbouwd in 1969. Het oorspronkelijke herenhuis is omstreeks 1985 gesloopt.

Hoeve 6 en 8:
Voormalige carré boerderij (gesloten hoeve), uit de 17e eeuw (In 1648 voor het eerst beschreven), deels opgetrokken uit baksteen met vakwerkoverblijfselen aan de binnenplaats. De panden Hoeve 6 en 8 vormen een geheel. Medio 2002 is de cementpleisterlaag van de voorgevel en het voegwerk van de linkerzijgevel van Hoeve 6 gerestaureerd en zijn 2 stuks oorspronkelijke ramen in de voorgevel terug-gebracht. In dit pand heeft in het verleden burgemeester Eussen gewoond. In 1949 werd het pand eigendom van familie de Bie. Huidige bewoners zijn de heer en mevrouw Klinkenberg-de Bie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wij informeren u periodiek middels onze nieuwsbrief